Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

In de wet van 30 juli 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen genomen inzake het uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23/11/2018).

|

EOT voortaan altijd schriftelijk

Voor een echtscheiding onderlinge toestemming moet een koppel niet meer persoonlijk verschijnen

 

|

Wijziging bevoegdheden Vrederechter

De Vrederechter is bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR

 

|

Wijziging beschrijf

Beschrijf wijzigt vanaf 1 juni 2018

|

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Gevolgen?

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

Laatste nieuws >>

De ouder met het exclusief ouderlijk gezag zal de bevoegde overheden binnenkort kunnen verzoeken dat het Belgisch paspoort of reisdocument van zijn minderjarig kind of de Kids-ID alleen mag worden afgegeven mits zijn uitdrukkelijke toestemming wanneer hij vreest voor ontvoering door de andere ouder. Bij vrees voor parentale ontvoering kan de familierechtbank uitgereikte paspoorten of reisdocumenten op naam van de minderjarige ongeldig verklaren of intrekken. De bepalingen kunnen thans echter nog niet toegepast worden, vermits de uitvoeringsbesluiten nog niet zijn verschenen.