Laatste nieuws

Belgisch erfrecht verandert in 2017

Het Belgisch erfrecht verandert grondig!

|

Successierechten worden nu geïnd op Vlaams niveau

Wat verandert er concreet?

|

Echtscheiding door onderlinge toestemming in sommige gevallen zuiver schriftelijke procedure

Vanaf 1 september 2014 dienen echtgenoten, die al meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, niet meer te verschijnen voor de rechtbank. De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt dan een zuiver schriftelijke procedure. Echtgenoten die niet langer dan zes maanden gescheiden leven dienen nog maar eenmaal gezamenlijk en persoonlijk te verschijnen. De persoonlijk verschijning kan echter wel worden bevolen en dit op vraag van één van de echtgenoten, van de procureur des Konings of wanneer de rechter het aangewezen vindt.

|

Huurgarantiefonds vanaf 1 januari 2014
|

Voorlopig bewind verandert vanaf 1 juni 2014

Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, B.S. 14 juni 2013

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Welkom

ADVABO Advocatenkantoor Van Bosstraeten is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor dat een persoonlijke en deskundige benadering van uw dossier hoog in het vaandel draagt. Het kantoor bestaat bijna twintig jaar en is vooral gespecialiseerd in erfrecht.

ADVABO staat garant voor recht zoals het hoort.

Bij ADVABO heeft u rechtstreeks contact met uw raadsman en wordt er naar de best mogelijke oplossing voor uw dossier gestreefd. Vóór alles probeert ADVABO om uw dossier buiten de rechtbank op te lossen. Indien er geen minnelijke oplossing inzit, zal ADVABO uw dossier op een vastberaden manier behartigen. Bij ADVABO bent u geen nummer, u bent uniek.