Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

In de wet van 30 juli 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen genomen inzake het uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23/11/2018).

|

EOT voortaan altijd schriftelijk

Voor een echtscheiding onderlinge toestemming moet een koppel niet meer persoonlijk verschijnen

 

|

Wijziging bevoegdheden Vrederechter

De Vrederechter is bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR

 

|

Wijziging beschrijf

Beschrijf wijzigt vanaf 1 juni 2018

|

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Gevolgen?

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Huurgeschillen

Huur en handelshuur

Een goed begin is goud waard!

Wat wil mr. VAN BOSSTRAETEN van ADVABO hiermee zeggen? Een huurcontract is de basis van elke verhuring en moet dus waterdicht en op jouw maat gemaakt zijn. Dit kan slechts indien verhuurder tezamen met zijn raadsman rond de tafel gaat zitten om een juridisch correct en sluitend contract op te stellen met alle desiderata van u in. ADVABO helpt u ook om een verhuring voor te bereiden.

Wacht niet te lang vooraleer een raadsman te contacteren indien uw huurder achter staat met betaling van zijn huur. Een gouden regel: twee maanden van niet-betaling is al een ernstig teken aan de wand. Neem onmiddellijk contact op met uw raadsman wanneer dit zich voordoet zodat er op een snelle en adequate manier kan gereageerd worden.

De procedure om de overeenkomst te verbreken op basis van wanbetaling en om uit te drijven dient gevoerd te worden voor het Vredegerecht van het kanton waar het verhuurde goed gelegen is.