Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

In de wet van 30 juli 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen genomen inzake het uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23/11/2018).

|

EOT voortaan altijd schriftelijk

Voor een echtscheiding onderlinge toestemming moet een koppel niet meer persoonlijk verschijnen

 

|

Wijziging bevoegdheden Vrederechter

De Vrederechter is bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR

 

|

Wijziging beschrijf

Beschrijf wijzigt vanaf 1 juni 2018

|

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Gevolgen?

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Familierecht

 Je zit in een crisissituatie en je hebt nood aan onmiddellijke antwoorden op je vragen.

ADVABO kan je op korte termijn op consultatie ontvangen en probeert tezamen met jou de situatie juist in te schatten.

Juridisch advies is uiterst belangrijk van bij het begin.

Je raadsman is degene die ervaring heeft met zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke oplossingen. Hij/zij zal optreden in de procedure die gevoerd wordt voor de rechtbank. Je raadsman zal je daarom nooit adviseren om, ten koste van alles, een bepaalde procedure te voeren gezien hij/zij je evengoed kan bijstaan in alle andere.

Alle pistes worden door je raadsman in het achterhoofd gehouden. Alle mogelijkheden zijn én blijven open. Indien tijdens de procedure “gewone echtscheiding” (de zogenaamde EOO of echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) blijkt dat partijen toch een volledig akkoord kunnen maken, kan je vlot overstappen van de EOO naar de EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming). Eens de procedure echtscheiding gestart is, kan je advocaat ook deelakkoorden over bepaalde aspecten (bijvoorbeeld onderhoudsgeld voor de kinderen, verblijf van de kinderen) laten vastleggen in een vonnis.

Advocaten hebben in België het pleitmonopolie (= een procedure voeren voor een rechtbank).  Je raadsman zal je belangen behartigen bij de Familie- en Jeugdrechtbank. Na de echtscheiding kan je raadsman je bijstaan in een procedure m.b.t. de kinderen.

De Familierechter spreekt voorlopige maatregelen uit o.a. met betrekking tot de verblijfsregeling van de kinderen, de onderhoudsbijdrage voor de kinderen (en eventueel een persoonlijk onderhoudsgeld) met betrekking tot een aantal praktische zaken (o.a. wie zal de lening verder betalen, wie mag voorlopig in de woning blijven, enz).

De Familierechter spreekt ook de echtscheiding uit. Hij kan eventueel een persoonlijk onderhoudsuitkering na echtscheiding voor jou bepalen.