Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

In de wet van 30 juli 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen genomen inzake het uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23/11/2018).

|

EOT voortaan altijd schriftelijk

Voor een echtscheiding onderlinge toestemming moet een koppel niet meer persoonlijk verschijnen

 

|

Wijziging bevoegdheden Vrederechter

De Vrederechter is bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR

 

|

Wijziging beschrijf

Beschrijf wijzigt vanaf 1 juni 2018

|

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Gevolgen?

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Blokkering van de rekeningen

Ook op financieel gebied heeft een overlijden belangrijke gevolgen. Zo worden de rekeningen van de overledene, maar ook de rekeningen die u gemeenschappelijk heeft met de overledene, automatisch geblokkeerd. Uiteraard is dit voor de naasten, en vooral voor de overblijvende echtgenoot/echtgenote, een enorm probleem. Voor hen betekent de blokkering vaak een financiële strop. De wetgever heeft hieraan willen verhelpen door 2 wetten:

 

  1. Door de Wet van 28 juni 2009 inzake de uitkering van een voorschot aan de langst levende echtgenote of de wettelijk samenwonende worden deze laatste toegelaten om maximum € 5.000,00 af te halen van de gemeenschappelijke rekening of van de onverdeelde rekening na het overlijden van echtgenoot/partner en dit zonder attest van erfopvolging. Dit bedrag wordt uiteraard wel verrekend bij de uiteindelijke vereffening en verdeling van de erfenis.

2.     Door de Wet van 6 mei 2009 inzake de deblokkering van rekeningen na overlijden kunnen de rekeningen van de overledene,   maar ook deze die op jullie gemeenschappelijke naam staan vrij eenvoudig worden gedeblokkeerd.

De bank vraagt een attest van erfopvolging (ook gekend onder de benaming “akte van bekendheid”) opgesteld of door de Ontvanger van het Registratiekantoor of door de notaris om de rekeningen te deblokkeren.
Verschil tussen aflevering door de Ontvanger of door de notaris?

 

1.      de prijs: de Ontvanger levert het attest gratis af, bij de notaris betaalt u de akte.

2.      de voorwaarden: de Ontvanger zal het attest van erfopvolging enkel afleveren indien

a.       er geen testament van de overledene bestaat, er geen huwelijkscontract werd opgesteld en er ook geen contractuele erfstelling werd gedaan;

b.      er geen minderjarigen onder de erfgerechtigden zijn en ook geen andere onbekwamen (zoals iemand die onder voorlopig bewind staat of verlengd minderjarig werd verklaard);

c.       de nalatenschap niet uitsluitend wordt vererfd op basis van de artt. 718-755 BW (d.w.z. een vererving op andere dan Belgische erfrechtelijke regels: bv. een onroerend goed in het buitenland dat tot de nalatenschap behoort).

Dus in één of meer van de drie gevallen dient  het attest van erfopvolging door een notaris opgesteld te worden.

Meer inlichtingen hieromtrent? Contacteer ADVABO.