Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

In de wet van 30 juli 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen genomen inzake het uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23/11/2018).

|

EOT voortaan altijd schriftelijk

Voor een echtscheiding onderlinge toestemming moet een koppel niet meer persoonlijk verschijnen

 

|

Wijziging bevoegdheden Vrederechter

De Vrederechter is bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR

 

|

Wijziging beschrijf

Beschrijf wijzigt vanaf 1 juni 2018

|

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Gevolgen?

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Aangifte van nalatenschap

Hoe onrechtvaardig het voor ons ook aanvoelt, toch moet elkeen (uitgezonderd de overgangen naar aanleiding van een overlijden en de “kleine nalatenschappen”) op de overdracht van het vermogen van de overledene op de erfgenamen erfbelasting (de vroegere 'successierechten') betalen. Daartoe dient u een aangifte van nalatenschap in te dienen binnen de vier maanden na het overlijden. In uitzonderlijke gevallen kan de Ontvanger u uitstel verlenen (maximum 2 maanden) om de aangifte van nalatenschap in te dienen en de successierechten te betalen.

Voorbeeld: Jan overlijdt op 10 februari 2014. De aangifte van nalatenschap dient door zijn erfgenamen uiterlijk op 10 juni 2014 ingediend te worden bij het bevoegde registratiekantoor. Einde mei 2014 is het echter duidelijk dat de erfgenamen van Jan nog niet alle documenten van de bank in hun bezit hebben om een correcte aangifte van nalatenschap in te dienen. De erfgenamen van Jan dienen zich dan vóór 10 juni 2014 (schriftelijk) te wenden tot de Ontvanger van de het bevoegd registratiekantoor en om een uitstel te verzoeken. Zij dienen dit verzoek voldoende te motiveren. De erfgenamen van Jan kunnen dan maximum 2 maanden uitstel krijgen om de aangifte in te dienen. Concreet betekent dit in het geval van de erfgenamen van Jan dat zij uiterlijk op 10 augustus 2014 de aangifte van nalatenschap dienen in te dienen en de successierechten te betalen.

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse belastingsdienst bevoegd. Deze dienst controleert echter zeer strikt op de indieningstermijn en bij overschrijding van de wettelijke termijn wordt er sinds 1 januari 2015 een boete opgelegd.

ADVABO helpt u om een correcte aangifte van nalatenschap in te dienen. U zal op voorhand precies weten hoeveel successierechten door u dienen betaald te worden zodat u de nodige schikkingen kan treffen.