Laatste nieuws

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

In de wet van 30 juli 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen genomen inzake het uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23/11/2018).

|

EOT voortaan altijd schriftelijk

Voor een echtscheiding onderlinge toestemming moet een koppel niet meer persoonlijk verschijnen

 

|

Wijziging bevoegdheden Vrederechter

De Vrederechter is bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR

 

|

Wijziging beschrijf

Beschrijf wijzigt vanaf 1 juni 2018

|

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar

Gevolgen?

|

Mr. Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat - Erkend bemiddelaar in familiezaken

Lange Beemdenlaan 6
3012 Wilsele
T: 016/44.04.71
F: 016/44.69.72
@: info@advabo.be
BTW BE0812635910

Erfenissen

Een overlijden in uw familie kan u onverwacht en onaangekondigd overvallen. Tal van praktische zaken dienen geregeld te worden.

De begrafenis

TIP: Informeer goed welke prijzen de begrafenisondernemer voor de geleverde diensten vraagt. Twijfel? Vraag raad aan ADVABO.

Blokkering van de rekeningen­

TIP: Let echter op met de toepassing van deze wet van 28 juni 2009: wanneer u namelijk gelden afhaalt van een gemeenschappelijke of onverdeelde rekening in het kader van deze wet kan u de nalatenschap nadien niet meer verwerpen! Twijfel? Vraag raad aan ADVABO.

 Aangifte van nalatenschap

TIP 1: Let op wat u laat noteren in de aangifte van nalatenschap. Diegene die een aangifte ondertekent doet een buitengerechtelijke bekentenis. Het is zelfs goed mogelijk dat door toedoen van een andere erfgenaam u afstand heeft gedaan van een aantal rechten zonder dat u dit zelf beseft. Twijfel? Vraag raad aan ADVABO.

TIP 2: ADVABO helpt u ook om een correcte aangifte van nalatenschap in te dienen. U zal op voorhand precies weten hoeveel successierechten door u dienen betaald te worden zodat u de nodige schikkingen kan treffen

 Verdeling van de erfenis

TIP: Een erfenis is ook een stuk verwerken van de emoties die in een familie heersen, is ook schoon schip maken met het verleden. Belangrijke vragen beantwoorden zoals “Hebben mijn ouders mijn broer voorgetrokken? Kan ik daar mee leven? Is er nog iets aan te doen?” kunnen u gemoedsrust geven. Blijf niet met vragen zitten, kom langs bij ADVABO, wij bekijken tezamen met u alle mogelijkheden.

 

 

­